Lễ ký kết hợp đồng hợp tác độc quyền dự án sữa nước

Xin chúc mừng cho sự hợp tác này giữa 2 tập đoàn. 

Các tin khác