Khởi công xây dựng nhà máy Đồng Nai

Chúc mừng Công Ty Cổ Phần ANOVAFEED khởi công xây dựng nhà máy mới tại khu Công Nghiệp Dầu Giây, Đồng Nai. 

Các tin khác