Lễ kỷ niệm 20 năm tập đoàn Nova

Lễ chào mừng kỷ niệm 20 năm tập đoàn.

Sau đây là 1 số hình ảnh chính của buổi lễ.  

Các tin khác